Pallställsbesiktningar

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla som lag i Sverige. Lagen, som säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt, påverkar samtliga organisationer i EU. Läs mera >>

Bruksanvisningar & belastningsskyltar

Vi tillhandahåller montageanvisning / bruksanvisning i samband med våra besiktningar, utan extra kostnad.

Vi har skyltar till försäljning i plåt med plastad framsida i samband med våra besiktningar.
De flesta fabrikat kan vi ordna!