Kontrollpunkter

Förklaring 

1 Golvets skick

Ange material exempelvis Asfalt eller Betong. Kontrollera om det finns sprickor eller
om underlaget har lösts upp eller har blivit mjukt.

2 Stolpar

Kontrollera om det finns synliga skador, sprickor eller om stopen lutar på grund av påkörning, överbelastning, rost/utmattning eller annan materiatsvaghet. 
Kontrollera svetsfogar extra noga.

3 Bärbalkar

Kontrollera om det finns skador, lutningar eller sprickor orsakade av påkörning, överbelastning, rost eller annan materialsvaghet.
Kontrollera svetsfogar extra noga.

4 Säkring av balkar

Kontrollera att sprintar, balksäkringar och balkspärrar finns på alla nödvändiga fästpunkter och att
de är i fullgott skick. Det bör alltid finnas ett förråd med säkringsmaterial så att man snabbt kan
ersätta skadade delar och komplettera vid behov.

5 Påkörningsskydd

Kontrollera att påkörningsskydd finns, att de sitter stadigt i underlaget och har
rätt position. Kontrollera om påkörningsskydden har skador, lutningar, sprickor eller överbelastningar orsakade av påkörning samt om det finns rost eller andra tecken på materialsvaghet. Kontrollera eventuella svetsfogar extra noga.

6 Gavelskydd

Kontrollera om det finns skador eller sprickor orsakade av påkörning samt tecken på överbelastning eller tecken på annan materialsvaghet. Kontrollera svetsfogar extra noga.

7 Genomskjutningsskydd

Kontrollera om det finns skador, lutningar eller sprickor orsakade av påkörning samt om det finns
tecken överbelastning eller tecken på materialsvaghet. 
Kontrollera att skyddet sitter rätt och är rätt fästat till ställaget så att skruvar, brickor och sprintar fyller sin funktion.

S Rasrisk ställage/gods

Kontrollera om det finns risk för att ställaget eller delar av det kan rasa. Eller att gods eller pallar kan rasa eller falla ner bakom ställaget.

9 Asfaltplattor/nivellering

Om underlaget kräver asfaltplatta för att jämna ut underlaget och fördela ställagets vikt:
Kontrollera att ställaget är rätt placerat på plattorna och att infästningen i underlaget är tillfredsställande. 

10 Gavelstag / ryggstag

Kontrollera att stagens positioner är rätt enligt bruksanvisningen. Kontrollera om det finns skador,
lutningar, knäckningar eller sprickor orsakade av påkörning eller belastning samt om det finns andra tecken på rost, överbelastning eller materialsvaghet. Kontrollera att stagen är rätt fästade till ställaget så att skruvar, brickor och sprintar fyller sin funktion.

11 Bärplansstag (oftast krav för äldre ställage s.k. 3 komponent ställ)

Kontrollera att stagen sitter rätt enligt bruksanvisningen och att det inte finns några skador, lutningar eller sprickor orsakade av påkörning samt tecken på rost, överbelastning eller materiatsvaghet. Kontrollera att stagen är rätt fästade till ställaget så att skruvar, brickor och sprintar fyller sin funktion.

12 Bärförmåga/deformation

Kontrollen kan lämpligen delas upp i tre delar:
- Hela konstruktionen (lutningar, allmänt)

- Konstruktionsdelar (lutningar, böjningar)

- Lokala småskador (hack, bulor, revor) Använd en 1000 mm lång rätskiva, till exempel        ettvattenpass samt ett skjutmått eller linjal med millimetergradering.

13 Belastningsskylt / Montageanvisning

Kontrollera att ställaget har belastningsskylt som avser rätt stållaga och att den är synligt placerad
på en framträdande plats. Storleken på skylten kan variera från A3- till A5-format.

Även en montageanvisning ska finnas att tillgå.

14 Belysning

Kontrollera att belysningen är anpassad och tillräcklig för det arbete som ska utföras vid stållaget.

15 Lastpallarnas skick

Pallarna ska vara hela och funktionsdugliga. Kontrollera om någon pall har till exempel missfärgat
eller murket virke, vridna eller spruckna klossar, urflisade brädor (mer än 15 mm), brutna eller
skadade brädor, felaktig eller saknad EUR-märkning.

16 Lastning på pallar

Lasten på pallarna ska vara stabil och får inte bukta ut, dela sig eller hänga ut.

17 Transportgångar

Gångarna ska ge fritt utrymme för säker manövrering av truckar och arbete med ställaget.
Finns att läsa i SS-EN 15620:2008

Minsta möjliga gångbredd
Motviktstruck = truck + 350mm
Skjutstativ & Plocktrck = truck + 200mm