Regelverk

Vi besiktar enligt följande... 

Standarden

Viktigast är SS-EN 15635 
men även dessa ska beaktas. 

SS-EN 15620
SS-EN 15512
SS-EN 15629
SS 2240
SS 2643
SS 2644)

Arbetsmiljöverket

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras

Tillverkaren

Montage och bruksanvisning