Priser

Besiktning av pallställ

Upprättande av protokoll, rapport och layout

690 kr / tim

Milersättning

Utgår från Umeå

50 kr / mil

Restidsersättning

Arbetstid i bil

450 kr / tim

Efter besiktning

får du ...

  • Protokoll
  • Besiktningrapport
  • Märkning på utvalda platser att en besiktning är utförd